Các sản phẩm đăng tải trên website phuthoweb.net đều là các sản phẩm phần mềm, trí tuệ không hữu hình. Vì thế không có chính sách vận chuyển, các thông tin về sản phẩm đều được truyền online qua các phương thức liên lạc điện tử như email, zalo hoặc chuyển phát nhanh bản cứng văn bản giấy.