Giới thiệu dịch vụ quảng cáo Online

Internet Marketing là gì? Internet Marketing là làm Marketing trên Internet, bao gồm: quảng cáo trên Internet, xây dựng thương hiệu trên Internet, PR trên Internet, khuyến mại trên Internet, tiếp thị trực tiếp thông qua Internet… Ắt hẳn ngày nay khi lướt web, bạn đã từng gặp các mẩu banner quảng cáo trên các website, …